گیف فروشگاه اکانت قانونی گیم پردایس

Sony

محصولات

دسته PS5 سفید موجود

دسته PS5 سفید

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

دسته PS5 مشکی موجود

دسته PS5 مشکی

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

دسته PS5 قرمز موجود

دسته PS5 قرمز

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

دسته PS5 آبی موجود

دسته PS5 آبی

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

دسته PS5 صورتی موجود

دسته PS5 صورتی

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

دسته PS5 بنفش موجود

دسته PS5 بنفش

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

خرید دسته PS5 خاکستری ارتشی موجود

خرید دسته PS5 خاکستری ارتشی

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

هدست Pulse 3D بی سیم سیاه موجود

هدست Pulse 3D بی سیم سیاه

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

هدست PlayStation VR2 موجود

هدست PlayStation VR2

۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

گیفت کارت PSN آمریکا 20 دلاری موجود

گیفت کارت PSN آمریکا 20 دلاری

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گیفت کارت PSN آمریکا 30 دلاری موجود

گیفت کارت PSN آمریکا 30 دلاری

۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان

گیفت کارت PSN آمریکا 25 دلاری موجود

گیفت کارت PSN آمریکا 25 دلاری

۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان

گیفت کارت PSN آمریکا 40 دلاری موجود

گیفت کارت PSN آمریکا 40 دلاری

۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان

گیفت کارت PSN آمریکا 50 دلاری موجود

گیفت کارت PSN آمریکا 50 دلاری

۲,۸۴۲,۰۰۰ تومان

خرید PS5 SLIM دیجیتال موجود

خرید PS5 SLIM دیجیتال

۲۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

خرید PS5 SLIM استاندارد موجود

خرید PS5 SLIM استاندارد

۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

Telegram_logo