512

واکنش رسمی راکستار به لیک های روز گذشته

واکنش رسمی راکستار به لیک های روز گذشته

واکنش رسمی راکستار به لیک های روز گذشته

⚪️ راکستار رسماً صحت لیک ها رو تایید کرد ، همچنین اعلام کرد که این لیک های تاثیری روی روند ساخت و زمان انتشار بازی نخواهند داشت.

⚪️ در پایان گفته شد که هروقت بازی آماده باشد معرفی خواهد شد.