512

به گزارش تام هندرسون در اواسط سال مالی 2023 (شهریور-مهر 1403) قرار است نسخه ی جدیدی از کنسول PS5 وارد بازار شود.

به گزارش تام هندرسون در اواسط سال مالی 2023 (شهریور-مهر 1403) قرار است نسخه ی جدیدی از کنسول PS5 وارد بازار شود.

به گزارش تام هندرسون در اواسط سال مالی 2023 (شهریور-مهر 1403) قرار است نسخه ی جدیدی از کنسول PS5 وارد بازار شود.

⚪️ در این نسخه یک درایور دیسک با پورت USB-C وجود دارد که قابل جدا شدن است ؛ این درایور در جعبه ی کنسول قرار خواهد داشت اما نسخه های جداگانه ی آن نیز وارد بازار خواهد شد.

🟡 به نظر نمیرسد ظاهر این کنسول با نسخه ی حال حاضر تفاوت خاصی داشته باشد.