512

رسمی : نسخه ی PS4 بازی Resident Evil 4 Remake ساخته خواهد شد!

رسمی : نسخه ی PS4 بازی Resident Evil 4 Remake ساخته خواهد شد!

رسمی : نسخه ی PS4 بازی Resident Evil 4 Remake ساخته خواهد شد!

⚪️ اطلاعات بیشتر از این نسخه در ماه آینده منتشر خواهد شد.