512

رویه ارسال سفارش

نحوه تحویل گرفتن سفارش

  • هزینه ارسال سفارشات پستی بصورت پس پرداخت توسط مشتری پرداخت خواهد شد.
  • زمان ارسال کالا نهایتا تا 24 ساعت بعد از ثبت سفارش میباشد و زمان تحویل کالا تا 3 روز کاری بعد از ثبت سفارش میباشد
  • برای کالاهای دیجیتالی مانند اکانت ها ، اطلاعات اکانت به ایمیل کاربر ارسال خواهد شد
  • زمان ارسال بازی های اکانتی تا 24 ساعت کاری می باشد و برای بازی های بخش حراجی تا 48 ساعت کاری می باشد